شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷- December 15 2018
کد: 1692 | سرویس: مقالات
چاپ | پرینت
رفتار سازه ای سیستم آی سی اف ( ICF )

رفتار سازه ای سیستم ICF

رفتار سازه ای سیستم ICF :

☑️  یکپارچگی ایجاد شده در دیوار و سقف به علت بتن ریزی هم زمان ،باعث ایجاد عملکرد لرزه ای مناسب سازه در زمان وقوع زلزله می شود .

➖  اتصالات دیوار به سقف: یکی از نقاط حساس در سیستم انتقال بار های ثقلی و جانبی ، اتصال دیوار به سقف است . این اتصال توسط میلگرد های خم شده و بتن درجا به نحوی صورت می گیرد که اتصال گیردار برای انتقال بارهای ثقلی و یک اتصال برش پذیر برای انتقال بارهای درون صفحه ای ناشی از زلزله به وجود آید .

➖  عناصر بابر ثقلی و جانبی : دیوار های باربر (دیوار های برشی ) از مهمترین عناصر باربر جانبی در ساختمان های ساخته شده با این سیستم هستند . در این ساختمان ها ، نقش دیواره های سازه ای به عنوان عناصر اصلی مقاوم در برابر بار ها ی جانبی و نیز اعضای اصلی (در ترکیب با دال سقف) برای تحمل و انتقال بارهای قائم به علت فقدان تیر و ستون ، حائز اهمیت است .