شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷- December 15 2018
کد: 1623 | سرویس: اخبار, اطلاعیه ها
چاپ | پرینت
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد ماه ۹۵

شانزدهمین
مکان : بزرگراه چمران – نمایشگاه بین المللی تهران
زمان : ۲۲ لغایت ۲۵ مرداد ۹۵
سالن : E 25 ، آسان سازان بتن میهن
ساعت بازدید : ۱۰ الی ۱۸
گروه فن آوری آسان سازان شما را به بازدید از نمایشگاه و غرفه این شرکت در سالن ۲۵ E دعوت مینماید .

 
 

شانزدهمین
مکان : بزرگراه چمران – نمایشگاه بین المللی تهران
زمان : ۲۲ لغایت ۲۵ مرداد ۹۵
سالن : E 25 ، آسان سازان بتن میهن
ساعت بازدید : ۱۰ الی ۱۸
گروه فن آوری آسان سازان شما را به بازدید از نمایشگاه و غرفه این شرکت در سالن ۲۵ E دعوت مینماید .

IMG_1947 IMG_1948 IMG_1950 IMG_1952